trang chủ tin tức xe Lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến sẽ được giảm từ tháng 12.2023

Lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến sẽ được giảm từ tháng 12.2023

Từ ngày 1.12.2023 tới đây, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến sẽ được giảm lệ phí theo quy định tại Thông tư mới vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Nhằm khuyến khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mới đây Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý có quy định về việc giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến.

Giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến từ tháng 12.2023 - Ảnh 1.
 Từ ngày 1.12.2023 tới đây, người dân sẽ được giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến

Bá Hùng 

Hiện tại, các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp mới, cấp lại, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến thông qua tài khoản trên trang Dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản VNeID cấp độ 2 phải đóng lệ phí 135.000 đồng. Tuy nhiên, theo nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 63/2023/TT-BTC (Thông tư 63), từ tháng 12.2023 tới đây người dân sẽ được giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến.

 

Cụ thể, theo khoản 2, điều 8 Thông tư 63/2023/TT-BTC, sửa đổi bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC, quy định rõ: "Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến từ ngày 1.12.2023 áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp". Tức giảm 20.000 đồng so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thời gian mức lệ phí này chỉ được áp dụng từ ngày 1.12.2023 (thời điểm Thông tư 63 có hiệu lực) đến hết ngày 31.12.2025.

Giảm lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến từ tháng 12.2023 - Ảnh 2.

Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe máy vật liệu bìa được cấp trước ngày 1.7.2012 phải đổi sang thẻ nhựa (PET)

Bá Hùng

Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe máy vật liệu bìa được cấp trước ngày 1.7.2012 phải đổi sang thẻ nhựa (PET). Chính vì vậy, những ngày gần đây nhiều người dân trên cả nước, đặc biệt ở TP.HCM đã đổ xô đi đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ nhựa. Chính điều này khiến một số cơ sở cấp đổi giấy phép lái xe quá tải, người dân phải xếp hàng chờ đợi.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng đã ban hành nội dung hướng dẫn thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện tại cả nước có khoảng 22 triệu giấy phép lái mô tô không thời hạn bằng vật liệu bìa (các loại bằng A1, A2 và A3) được cấp từ năm 1995 đến tháng 7.2012. Nếu dự thảo luật được thông qua, người sử dụng giấy phép lái xe này sẽ phải làm thủ tục đổi mới sang thẻ PET.

(Nguồn https://thanhnien.vn/giam-le-phi-cap-giay-phep-lai-xe-bang-hinh-thuc-truc-tuyen-tu-thang-122023-185231024200913072.htm)